1
Điện thoại: 0913730029
Người đại diện: Trần Đình Lộc
Mã số thuế: 0402116685
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN ĐÌNH LỘC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ