1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0845141618
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC PHÚC
Mã số thuế: 0401954973
Ngày cấp: 13/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÚC NGUYỄN