1
Điện thoại: 0977992938
Người đại diện: Nguyễn Thị Thùy
Mã số thuế: 2803024795
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BA ĐÌNH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Đại lý du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Vận tải hành khách đường bộ khác