1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: HÀ THỊ HƯƠNG
Mã số thuế: 0108807825
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 03/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK VIỆT HOA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác