1
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Nam
Mã số thuế: 0316523091
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM HOÀNG NAM AN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu