1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUÂN NGUYÊN 39
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3511 : Sản xuất điện

Ngành nghề kinh doanh:

– 3511: Sản xuất điện
+ Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
– 3512: Truyền tải và phân phối điện
+ Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ hoạt động Truyền tải, điều độ điện theo quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/08/2017 của Chính phủ)
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI