1
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THĂNG
Mã số thuế: 0109256384
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/07/2020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK QUỐC TẾ ALPHA FRANCE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Quảng cáo
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại