1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: ĐINH THỊ HOÀNG OANH
Mã số thuế: 3702744492
Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN WAYS

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá