1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LUCKY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn, xuất nhập khẩu khẩu trang y tế, găng tay.
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI