1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TAM XUÂN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

2592 : Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 0311: Khai thác thuỷ sản biển
+ Chi tiết: Đánh bắt cá, các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển
– 0312: Khai thác thuỷ sản nội địa
+ Trừ các hoạt động liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí; hoạt động bảo vệ tuần tra việc đánh bắt thủy sản
– 0321: Nuôi trồng thuỷ sản biển
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ Chi tiết: Chế biến thực phẩm chủ yếu là thủy sản đông lạnh. Bảo quản thủy sản chủ yếu bằng phương pháp đông lạnh
– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
+ Chi tiết: Cưa, xẻ, bào gỗ; Bảo quản gỗ
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
+ Chi tiết: Gia công cơ khí chính xác, chế tạo khuôn, đột dập, CNC và các linh kiện về khuôn
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
– 2710: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
+ Chi tiết: Sản xuất mô tơ, máy phát điện. Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
– 2816: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
+ Chi tiết: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
– 3099: Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở
– 3315: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
+ Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– Ngành nghề chưa có mã: “Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện”

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI