1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: Vòng Đình Cầu
Mã số thuế: 3702791333
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 18/07/2019
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XƯƠNG HỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng