1
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Điện thoại: 0908525889
Người đại diện: ĐỖ CHÍ HIẾU
Mã số thuế: 5701979463
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Dịch vụ đóng gói
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Khai thác thuỷ sản biển
  • Khai thác thuỷ sản nội địa
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu