1
Tỉnh thành : NINH BÌNH
Điện thoại: 0984645500
Người đại diện: TRẦN VĂN ĐẠO
Mã số thuế: 2700887327
Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản biển
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUANG ĐẠO

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Khai thác thuỷ sản biển
 • Khai thác thuỷ sản nội địa
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ