1
Điện thoại: 0918381516
Người đại diện: BÙI THỊ VĨNH NHƯ
Mã số thuế: 2001311509
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SONG NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa