1
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Người đại diện: Hsieh, You-Chang
Mã số thuế: 3801218934
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại
CÔNG TY TNHH TIAN YUAN

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic