1
Người đại diện: TRẦN NGỌC PHÚ
Mã số thuế: 0315645523
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 24/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TICK TALK

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu