1
Tỉnh thành : Thành phố Tây Ninh / TÂY NINH
Điện thoại: 0983622957
Người đại diện: LÊ KIM HƯƠNG
Mã số thuế: 3901277644
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CÔNG TY TNHH TIỆM VÀNG NGỌC KIM HƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan