1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: PHAN CAO KIÊN
Mã số thuế: 0315526283
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN KIẾN VÀNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương