1
Điện thoại: 0939012381
Người đại diện: DƯƠNG THÚY PHƯỢNG
Mã số thuế: 1801631055
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH TIHASOFT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan