1
CÔNG TY TNHH TILEN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1073 : Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo

Ngành nghề kinh doanh:

– 1050: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
– 1073: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
+ Chi tiết: Chế biến cacao và các sản phẩm từ cacao
– 1077: Sản xuất cà phê
+ Chi tiết: Rang xay chế biến cà phê
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Rang và lọc cà phê, cacao; Sản xuất các sản phẩm từ cà phê, cacao
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn cà phê, cacao, nông sản (không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI