1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 0833339116
Người đại diện: TRẦN VĂN BẢO
Mã số thuế: 1702154612
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TIN HỌC CÀNG VÀNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu