1
Điện thoại: 0937192979
Người đại diện: Huỳnh Tấn Minh
Mã số thuế: 1101993885
Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH TIN HỌC VIỄN THÔNG MINH LONG AN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Hoạt động viễn thông không dây
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính