1
Điện thoại: 0932533579
Người đại diện: Đặng Thị Thanh Thủy
Mã số thuế: 6001632443
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Công Ty TNHH Tm Châu Phát

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Sản xuất cà phê
 • Sản xuất chè
 • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ