CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÍN NGUYỄN

290A/58 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 / 2
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÍN NGUYỄN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế : 0314913392
Người đại diện : NGUYỄN XUÂN YẾN VY
Điện thoại : 0901711214
Ngày thành lập : 2018-03-12
Tình trạng : Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký
Cập nhật gần nhất : 2023-06-26 19:03:54
Ngành nghề chính : Phá dỡ