1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: HUỲNH VĂN CÓ EM
Mã số thuế: 0315441128
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY TNHH TM DV ĐỊA ỐC KHANG THỊNH PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất