1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 0947047079
Người đại diện: NGUYỄN THANH LONG
Mã số thuế: 4300832976
Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
CÔNG TY TNHH TM & DV HCL

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác