1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 0964571259
Người đại diện: PHẠM THỊ VIỆT LÊ
Mã số thuế: 1101900908
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
CÔNG TY TNHH TM-DV TTH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác