1
Người đại diện: Nguyễn Long Vũ
Mã số thuế: 0316524754
Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH TM DV VINH AN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa