1
CÔNG TY TNHH TM KIM PHÁT THỦY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4659 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu dụng cụ cầm tay các loại; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, linh phụ kiện ngành điện dân dụng và công nghiệp; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, linh phụ kiện khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ cầm tay các loại; Bán lẻ máy móc, thiết bị, linh phụ kiện ngành điện dân dụng và công nghiệp; Bán lẻ máy móc, thiết bị, linh phụ kiện khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI