1
Điện thoại: 0968042555
Người đại diện: TRƯƠNG ĐÌNH THẢO
Mã số thuế: 2902018993
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 08/11/2019
CÔNG TY TNHH TM TRƯƠNG GIA PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh