1
Người đại diện: HOÀNG MINH NHẬT
Mã số thuế: 0316431958
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH TMDV LUCY HOUSE

Danh mục ngành nghề:

  • Cơ sở lưu trú khác
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống