1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: Đoàn Khắc Trông
Mã số thuế: 2802839347
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 13/04/2020
CÔNG TY TNHH TMDV THANH TOÀN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Nuôi trồng thuỷ sản biển
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở