1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Hoàng Nghĩa Trung
Mã số thuế: 0316230722
Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Ngày cấp: 08/04/2020
CÔNG TY TNHH TMINSCOMPUTER

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Lập trình máy vi tính
  • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi