1
Người đại diện: TRẦN NGỌC ĐỨC
Mã số thuế: 0315664325
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN BẦU TRỜI XANH

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Phá dỡ
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng nhà để ở