1
Người đại diện: ĐINH HÙNG CHIẾN
Mã số thuế: 3702762149
Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN MERMAID’S

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại