1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0943173135
Người đại diện: VĂN THỊ DIỄM
Mã số thuế: 0109103243
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DAS VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Bốc xếp hàng hóa
 • Bưu chính
 • Chuyển phát
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương