1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TRẦN DŨNG
Mã số thuế: 0315432155
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
CÔNG TY TNHH TÔN LẠNH PHÁP VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ