1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02862859177
Người đại diện: Koshizawa Ryoji
Mã số thuế: 0315447257
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
CÔNG TY TNHH TOYO TEXTILE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động tư vấn quản lý