1
Điện thoại: 0901211122
Người đại diện: TRẦN XUÂN HÙNG
Mã số thuế: 1602093797
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CÀ PHÊ LÂM CHẤN ÂU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Sản xuất cà phê
 • Sản xuất chè
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở