1
Điện thoại: 0909378066
Người đại diện: Huỳnh Hồng Hải
Mã số thuế: 1801710807
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 25/10/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CÀ PHÊ VÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất cà phê
  • Sản xuất chè
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất