1
Điện thoại: 0949426772
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC HIẾU
Mã số thuế: 1101951412
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH TRADING SERVIC NGỌC HIẾU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Phá dỡ
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ