1
Điện thoại: 0767333379
Người đại diện: Đỗ Thị Ngọc Thảo
Mã số thuế: 5801485002
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TRÂN THẢO DIỆP

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Dịch vụ đóng gói
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Trồng cây cà phê
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ