1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0848163388
Người đại diện: NGUYỄN HỮU VINH
Mã số thuế: 0108616027
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TRI THỨC TRẺ THÀNH CÔNG

Danh mục ngành nghề:

 • Cơ sở lưu trú khác
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Đào tạo cao đẳng
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
 • In ấn
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Sao chép bản ghi các loại
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại