1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TÔ THANH NHÂN
Mã số thuế: 0315420110
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ NHÂN MẬP

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu