1
Điện thoại: 0835331595
Người đại diện: LÊ VĂN MẪN
Mã số thuế: 2700522686-009
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TRUNG LINH PHÁT – CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ