1
Điện thoại: 0963212138
Người đại diện: LƯU QUANG MINH
Mã số thuế: 0108638447
Ngành nghề chính: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ÂM NHẠC INSPIRITO

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại