1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Truân
Mã số thuế: 0316537947
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂNG KHOA

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu