1
Tỉnh thành : THÁI BÌNH
Điện thoại: 0904375174
Người đại diện: VŨ THỊ THANH
Mã số thuế: 1001156435
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 03/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH THÁI BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ