30
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BLUE HOUSE MEDIA
Lĩnh vực: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

  • PHIM – SẢN XUẤT & DỊCH VỤ
  • QUẢNG CÁO – THIẾT KẾ  & SẢN XUẤT PHIM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI