1
Điện thoại: 02733950620-0943
Người đại diện: VÕ THỊ THANH BÌNH
Mã số thuế: 1201634696
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 10/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THANH DŨNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại